หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเส่อกระจาดฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  
 

ประเพณีของไทยพวนแต่ดั่งเดิมได้มีประเพณีที่ปฏิบัติสืบสานติดต่อมาถึงปัจจุบันหลังจากการทอดกฐินประจำปีจบสิ้นลง  ก็จะทำการนัดหมายกันจัดทำประเพณีใส่กระจาด  หรือ  คนพวนเรียกว่า     เส่อกระจาดฟังเทศน์มหาชาติ   เพื่อให้มีกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบันมาตรา ๖๗ (๘)   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย  จึงได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครอง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สภาวัฒนธรรม  ส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน  และประชาชนในหมู่บ้าน  ในตำบลบ้านกล้วย  โดยใช้สถานที่วัดกัทลีพนาราม (วัดบ้านกล้วย)  เป็นจุดศูนย์รวม  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย  จึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจัดทำโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเส่อกระจาดฟังเทศน์มหาชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๘ ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2559 เวลา 14.46 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 545 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,945,920 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2554